Informations, news, articles

  • Co nowego o usługach kompleksowych? MF wyjaśnia :-) /

    Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług od lat uznawane jest za jeden z bardziej skomplikowanych tematów. Z interpretacji organów skarbowych wynika, że ze świadczeniem usługi złożonej (kompleksowej) mamy do czynienia wówczas, gdy świadczenie usługodawcy jest rozbudowane i obejmuje dwie lub więcej pojedynczych czynności (świadczeń), będących elementami częściowego zobowiązania strony transakcji. Jednocześnie usługa taka, jeśli może zostać uznana za usługę o charakterze złożonym, podlega opodatkowaniu jednolitą stawką podatku od towarów i usług, właściwą dla świadczenia podstawowego, głównego.

    more

  • Praktyczne stosowanie certyfikatu rezydencji dla potrzeb podatkowych /

    Ministerstwo przypomina, że przedłożenie certyfikatu rezydencji jest jednym z warunków umożliwiających polskim podmiotom (przypominam - płatnikom) niepobieranie podatku od wypłat na rzecz podmiotów nieposiadających siedziby lub zarządu na terenie RP lub jego pobieranie według stawki preferencyjnej, na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

    more

Formularz kontaktowy