Informations, news, articles

 • Ceny transferowe w liczbach - kilka informacji MF /

  Według informacji opublikowanych przez serwis Lex.pl, w ciągu dwóch lat dodatkowy dochód, który organy podatkowe doliczyły przedsiębiorcom, wzrósł z niecałych 29 mln zł do niemal 2,33 mld zł.

  Oczywistym wydaje się, iż kontrole nasilą się tegoroczną jesienią oraz wiosną przyszłego roku - po złożeniu przez podatników uproszczonego sprawozdania CIT-TP. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MF - kontrolą w zakresie cen transferowych objęte są przede wszystkim analizy cen i warunków zakupu usług niematerialnych i obrotu wartościami niematerialnymi i prawnymi. Organy podatkowe weryfikują także zasadność transakcji finansowych. Chodzi tu przede wszystkim o pożyczki, udziały i akcje. Przy transakcjach obrotu towarami analizą objęte są ceny.

  more

 • Aktualizacja dokumentacji cen transferowych w wyjaśnieniach Ministra Finansów /

  Dnia 3 kwietnia w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów została opublikowana Interpretacja Ogólna Ministra Finansów w zakresie aktualizacji dokumentacji podatkowej cen transferowych

  more

Formularz kontaktowy