Informations, news, articles

  • Transgraniczne struktury optymalizacyjne będą podlegały raportowaniu do MF /

    Wynika to z opublikowanej kilka dni temu dyrektywy Rady (UE) dot. automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Przewiduje ona obowiązek raportowania uzgodnień transgranicznych. Pierwszy obowiązek przekazania informacji o uzgodnieniach transgranicznych będzie dotyczyć uzgodnień wprowadzanych od 25 czerwca 2018 r. Polska będzie musiała zaimplementować przepisy dyrektywy przed końcem 2019 r., ale resort już prowadzi prace nad wprowadzeniem przepisów dyrektywy do polskiego porządku prawnego :-)

    more

  • Abonamenty medyczne kosztem uzyskania przychodu. I to zarówno te, dla pracownika jak i członka jego rodziny. /

    Pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup abonamentów medycznych dla swoich pracowników. Odliczeniu podlegają także zakupy pakietów dla członków rodzin pracownika. Takie wydatki nie są reprezentacją. Potwierdził Dyrektor KIS.

    more

Formularz kontaktowy