• Umowa cywilnoprawna czy umowa o pracę - możliwości optymalizacji i ryzyko w opinii doradcy podatkowego. /

  Ciekawą kwestią nad którą pracowałam ostatnio była sprawa dotycząca ryzyka uznania umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę ze wszystkimi tego konsekwencjami. We własnej praktyce dawno nie spotkałam się z powództwem pracownika o uznanie zawartej umowy zlecenia za umowę o pracę. Na początku poprzedniej dekady spraw tego typu było wiele w moim otoczeniu, a sądy zazwyczaj przychylały się do racji pracownika. Okazuje się jednak, że spraw tego typu wciąż jest bardzo wiele i nadal wiążą się one ze znacznym ryzykiem dla przedsiębiorcy.

  more

 • Decyzja ostateczna - możliwości działania Doradcy Podatkowego - szansą dla Podatnika /

  W polskim systemie prawnym istnieje zasada trwałości decyzji ostatecznych. Istnieje jednak kilka sytuacji, kiedy to nawet ostateczną decyzję można uchylić.

  Kwestie te określa szczegółowo Ordynacja Podatkowa jako podstawowy akt precyzujący wzajemne relacje podatnika i organu podatkowego. W artykule 240 par. 1 czytamy, że podstawą wznowienia postępowania podatkowego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną może nastąpić w następujących sytuacjach

  more

 • To już fakt - kontroli cen transferowych będzie więcej. /

  Od pewnego czasu na arenie międzynarodowej widać rosnące zainteresowanie transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi. Już od I połowy 2013 można zauważyć wzmożone działania organizacji takich jak OECD czy G20 mające na celu uszczelnienie systemów podatkowych, w szczególności w odniesieniu do rozliczeń grup kapitałowych.

  Wynika to przede wszystkim z dążenia do opodatkowania transakcji w miejscu jej faktycznego dokonania, aby dochody te nie były „przenoszone” do miejsc w których podatki są niskie.

  Naturalną konsekwencją zmian przepisów międzynarodowych ( zmiany ustanowione przez OECD oraz Grupę Ministrów Finansów krajów G20) będą bardziej intensywne i dokładne kontrole podatkowe – również w Polsce.

  more