• Co nowego o usługach kompleksowych? MF wyjaśnia :-) /

  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług od lat uznawane jest za jeden z bardziej skomplikowanych tematów. Z interpretacji organów skarbowych wynika, że ze świadczeniem usługi złożonej (kompleksowej) mamy do czynienia wówczas, gdy świadczenie usługodawcy jest rozbudowane i obejmuje dwie lub więcej pojedynczych czynności (świadczeń), będących elementami częściowego zobowiązania strony transakcji. Jednocześnie usługa taka, jeśli może zostać uznana za usługę o charakterze złożonym, podlega opodatkowaniu jednolitą stawką podatku od towarów i usług, właściwą dla świadczenia podstawowego, głównego.

  more

 • Praktyczne stosowanie certyfikatu rezydencji dla potrzeb podatkowych /

  Ministerstwo przypomina, że przedłożenie certyfikatu rezydencji jest jednym z warunków umożliwiających polskim podmiotom (przypominam - płatnikom) niepobieranie podatku od wypłat na rzecz podmiotów nieposiadających siedziby lub zarządu na terenie RP lub jego pobieranie według stawki preferencyjnej, na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  more

 • Podatki w kosztach uzyskania przychodu /

  O czym mowa? Podatek akcyzowy, od czynności prawnych, podatek VAT, podatki i opłaty lokalne. Co, kiedy i na jakich zasadach można zaliczyć w koszty - w poniższym opracowaniu

  more