• Transgraniczne struktury optymalizacyjne będą podlegały raportowaniu do MF /

  Wynika to z opublikowanej kilka dni temu dyrektywy Rady (UE) dot. automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Przewiduje ona obowiązek raportowania uzgodnień transgranicznych. Pierwszy obowiązek przekazania informacji o uzgodnieniach transgranicznych będzie dotyczyć uzgodnień wprowadzanych od 25 czerwca 2018 r. Polska będzie musiała zaimplementować przepisy dyrektywy przed końcem 2019 r., ale resort już prowadzi prace nad wprowadzeniem przepisów dyrektywy do polskiego porządku prawnego :-)

  more

 • Abonamenty medyczne kosztem uzyskania przychodu. I to zarówno te, dla pracownika jak i członka jego rodziny. /

  Pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup abonamentów medycznych dla swoich pracowników. Odliczeniu podlegają także zakupy pakietów dla członków rodzin pracownika. Takie wydatki nie są reprezentacją. Potwierdził Dyrektor KIS.

  more

 • Ceny transferowe w liczbach - kilka informacji MF /

  Według informacji opublikowanych przez serwis Lex.pl, w ciągu dwóch lat dodatkowy dochód, który organy podatkowe doliczyły przedsiębiorcom, wzrósł z niecałych 29 mln zł do niemal 2,33 mld zł.

  Oczywistym wydaje się, iż kontrole nasilą się tegoroczną jesienią oraz wiosną przyszłego roku - po złożeniu przez podatników uproszczonego sprawozdania CIT-TP. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MF - kontrolą w zakresie cen transferowych objęte są przede wszystkim analizy cen i warunków zakupu usług niematerialnych i obrotu wartościami niematerialnymi i prawnymi. Organy podatkowe weryfikują także zasadność transakcji finansowych. Chodzi tu przede wszystkim o pożyczki, udziały i akcje. Przy transakcjach obrotu towarami analizą objęte są ceny.

  more