• Abonamenty medyczne kosztem uzyskania przychodu. I to zarówno te, dla pracownika jak i członka jego rodziny. /

    Pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup abonamentów medycznych dla swoich pracowników. Odliczeniu podlegają także zakupy pakietów dla członków rodzin pracownika. Takie wydatki nie są reprezentacją. Potwierdził Dyrektor KIS.

    Z interpretacji nr 0111-KDIB2-1.4010.138.2018.1.AP z 28 maja 2018 r. wynika, że pakiety medyczne będą kosztem podatkowym, niezależnie od tego, co stanowi podstawę ich przekazanie. Tak zatem należy traktować wydatki na badania w ramach medycyny pracy, jak i świadczenia wykraczające poza ten zakres. Co więcej odliczeniu podlegają również wydatki związane z zakupem abonamentów dla członków rodzin pracownika.

    Organ podatkowy potwierdził, że wydatki na abonamenty medyczne spełniają definicję kosztu uzyskania przychodu i mają związek z prowadzoną działalnością. Po pierwsze, zmniejszają liczbę nieobecności pracowników w pracy. Pozwalają pracownikom i członkom ich rodzin w krótszym czasie otrzymać opiekę medyczną. Zdaniem dyrektora KIS dzięki temu, że pakiety medyczne obejmują również członków rodziny pracownika, którzy także otrzymują szybką pomoc medyczną – zmniejszeniu ulega nieobecność pracowników w pracy.

    Poza tym wydatki na abonamenty medyczne wpływają także na zwiększenie motywacji pracowników oraz przyczyniają się do poprawy wizerunku pracodawcy, jako dbającego zarówno o swoich pracowników, ale także o członków ich rodzin. Skutkuje to m.in. większym przywiązaniem pracownika do pracodawcy i zaangażowaniem.