• Optymalizacja podatkowa? - Tak, ale ostrożnie. /

    Ministerstwo Finansów wydało ostrzeżenie dla podmiotów stosujących agresywną optymalizację podatkową.

    Analizy przeprowadzone przez organy skarbowe ujawniły próby unikania zapłaty podatku CIT przez fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). Przypominam, że do końca 2016 r. podmioty te objęte były zwolnieniem podmiotowym. Według przeprowadzonych analiz próby optymalizacji były podejmowane z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych, w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte.

    W związku z powyższym Ministerstwo Finansów wydało ostrzeżenie przed stosowaniem tak agresywnej optymalizacji, w którym zapowiada - nie tylko dopłatę zaległego podatku, ale też sankcje karne, a dodatkowo zaznacza, że z odpowiedzialnością muszą też liczyć się doradcy podatkowi, którzy namawiają do takich transakcji. Zalecam zapoznać się z jego treścią na stronie Ministerstwa Finansów.